Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Ramowy rozkład dnia

Treść

 


6:45-8:15 Schodzenie się dzieci

      * praca indywidualna oraz w małych zespołach
      * zabawy dydaktyczne, tematyczne zgodnie z zainteresowaniami dzieci

8:15-8:30 Ćwiczenia poranne

8:30-9:00 Śniadanie

      *porządkowanie po zabawie
      *czynności samoobsługowe  

9:00-11:30 Zajęcia programowe:

      * zabawy i zajęcia dydaktyczne i tematyczne z całą grupą wg wybranego programu wychowania w             przedszkolu
      * zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym
      * zabawy swobodne wg zainteresowań własnych
      * spacery i wycieczki (wstrzymane  do odwołania z powodu koronowirusa)
      * zajęcia dodatkowe (elementy rytmiki, logopedia, zajęcia z psychologiem)

11:30-12:00 Obiad I danie

      *porządkowanie po zabawie
      *czynności samoobsługowe 

12:00-13.30 Zabawy relaksacyjne 

      * odpoczynek  dla młodszych dzieci
      * czytanie  bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej
      * dzieci starsze: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry dydaktyczne w sali

13:30-14:00 Obiad II danie

      *porządkowanie po zabawie
      *czynności samoobsługowe 

14:00-14:30 Zabawy inspirowane przez wychowanków

14:30-14:45 Podwieczorek

      *porządkowanie po zabawie
      *czynności samoobsługowe  

14:45-16:30 Rozchodzenie się dzieci:

      * zajęcia i ćwiczenia wyrównawcze, uzupełniające
      * zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci
      * zabawy swobodne, ruchowe


 
* Przedszkole zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ramowym planie dnia. 

28877