Przejdź do treści
Banner
dzieci
Przejdź do stopki

Zajęcia w podstawie programowej

Treść

 

LOGOPEDIA zajęcia prowadzone są przez panią Karolinę Graczyk i kierowane są do dzieci w wieku 3-6 lat. Program terapii obejmuje naukę poprawnej artykulacji głosek, naukę właściwego toru oddechowego, usprawnienie aparatu artykulacyjnego, poszerzanie słownika biernego i czynnego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w 2 osobowych zespołach. Logopeda pozostaje do dyspozycji wszystkich rodziców w trakcie dyżurów, których harmonogram umieszczony jest na tablicy.


ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM. Psycholog dziecięcy pracuje z dziećmi indywidualnie, w parach oraz małych zespołach. Najczęściej stosuje techniki relaksacyjne, arteterapeutyczne, bajkoterapie i zabawę niedyrektywną. Bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka. W Przedszkolu udzielane są również konsultacje psychologiczne dla rodziców. W pracy kieruje się podejściem systemowym. Zapewnione jest indywidualne podejście, miła atmosfera podczas zajęć, dająca poczucie bezpieczeństwa najmłodszym.


JĘZYK ANGIELSKI zajęcia odbywają się codziennie i prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Polegają one przede wszystkim na osłuchaniu się dzieci z nauczanym językiem, a także nauce słówek i zwrotów poprzez zabawę.


PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA odbywają się jeden raz w tygodniu we wszystkich grupach przedszkolnych. Zajęcia prowadzone przez pana Kacpra Jaszczaka opierają się na zagadnieniach z dziedziny matematyki, fizyki, elektroniki, informatyki oraz wprowadzają elementy kodowania. Poprzez kreatywną zabawę kształtowane są u dzieci: twórcze i logiczne myślenie, rozumienie przyczynowo - skutkowe, umiejętność koncentracji uwagi, porządkowanie informacji, zdolności wizualno-przestrzenne.


SZACHY prowadzone przez pana Kacpra Jaszczaka jeden raz w tygodniu we wszystkich grupach przedszkolnych. Na zajęciach dzieci poznają podstawy gry, uczą się logicznego i abstrakcyjnego myślenia, podejmowania decyzji oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Zajęcia z szachów rozwijają inteligencję oraz uczą odpowiedzialności za własne wybory.


INTEGRACJA SENSORYCZNA na zajęciach terapeutycznych z integracji sensorycznej prowadzonych przez panią Barbarę Sikorę dzieci uczestniczą najczęściej w zabawach o charakterze ruchowym tak, aby wspomóc procesy związane z uczeniem się, czy zachowaniem. U podstaw tych procesów jest: odbiór, rejestracja oraz przetwarzanie bodźców z receptorów zmysłów. Celem zajęć nie jest nauka konkretnych umiejętności lecz wspomaganie zdolności, tak aby wzrastała zdolność do uczenia się, ponieważ w terapii integracji sensorycznej chodzi o poprawę organizacji pracy mózgu poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń. Z zajęć terapeutycznych korzystają dzieci, które mają stwierdzone specyficzne trudności  i potrzebują łagodzenia zaburzeń w pracy mózgu związanej z opracowywaniem bodźców sensorycznych leżących u podstaw uczenia się, zachowania. U części dzieci ćwiczenia polegają na pracy nad postawą ciała ze względu na takie zmysły wewnętrzne jak: przedsionek i propriocepcja, które wpływają na kształtowanie się ciała małego człowieka. Ponadto ćwiczenia podczas zajęć terapeutycznych są wzbogacane takimi metodami jak: SIhand oraz sensomotoryczna terapia widzenia.


ELEMENTY RYTMIKI prowadzone przez p. Katarzyne Dotkę.  Są to zajęcia, na których dzieci poznają proste kroki, przez co uczą się orientacji w przestrzeni, estetyki ruchu oraz poczucia rytmu, poprawiają swoją koordynację, koncentrację oraz pamięć.Zajęcia pozwalają dzieciom odkrywać tajemnice muzyki poprzez śpiew, słuchanie muzyki, taniec, czy grę na instrumentach. Wspomagają rozwój dzieci w sferze psychicznej i fizycznej oraz zachęcają do kreatywnej twórczości.


„Mały Europejczyk” zajęcia prowadzone są przez wychowawców poszczególnych grup raz w miesiącu. Dzieci poznają kulturę innych krajów, zapoznają się z ich właściwościami geograficznymi, hymnami narodowymi oraz podstawowymi zwrotami w języku omawianego kraju. Zajęcia wzbogacone są tematyczną pracą plastyczną, konkursem lub zabawą.


„Mały Kuchcik” zajęcia prowadzone są przez wychowawców poszczególnych grup raz w miesiącu. Dzieci samodzielnie przygotowują różnego rodzaju potrawy, wypieki, przekąski dbając jednocześnie o higienę i bezpieczeństwo, a następnie mają okazje skosztować swoich posiłków.

 

17946