Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Zajęcia w podstawie programowej

Treść

 

LOGOPEDIA zajęcia prowadzone są przez panią Karolinę Graczyk i kierowane są do dzieci w wieku 3-6 lat. Program terapii obejmuje naukę poprawnej artykulacji głosek, naukę właściwego toru oddechowego, usprawnienie aparatu artykulacyjnego, poszerzanie słownika biernego i czynnego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w 2 osobowych zespołach. Logopeda pozostaje do dyspozycji wszystkich rodziców w trakcie dyżurów, których harmonogram umieszczony jest na tablicy.


ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM. Psycholog dziecięcy pracuje z dziećmi indywidualnie, w parach oraz małych zespołach. Najczęściej stosuje techniki relaksacyjne, arteterapeutyczne, bajkoterapie i zabawę niedyrektywną. Bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka. W Przedszkolu udzielane są również konsultacje psychologiczne dla rodziców. W pracy kieruje się podejściem systemowym. Zapewnione jest indywidualne podejście, miła atmosfera podczas zajęć, dająca poczucie bezpieczeństwa najmłodszym.


JĘZYK ANGIELSKI zajęcia odbywają się codziennie i prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Polegają one przede wszystkim na osłuchaniu się dzieci z nauczanym językiem, a także nauce słówek i zwrotów poprzez zabawę.


PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA odbywają się jeden raz w tygodniu we wszystkich grupach przedszkolnych. Zajęcia prowadzone przez pana Kacpra Jaszczaka opierają się na zagadnieniach z dziedziny matematyki, fizyki, elektroniki, informatyki oraz wprowadzają elementy kodowania. Poprzez kreatywną zabawę kształtowane są u dzieci: twórcze i logiczne myślenie, rozumienie przyczynowo - skutkowe, umiejętność koncentracji uwagi, porządkowanie informacji, zdolności wizualno-przestrzenne.


SZACHY prowadzone przez pana Kacpra Jaszczaka jeden raz w tygodniu we wszystkich grupach przedszkolnych. Na zajęciach dzieci poznają podstawy gry, uczą się logicznego i abstrakcyjnego myślenia, podejmowania decyzji oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Zajęcia z szachów rozwijają inteligencję oraz uczą odpowiedzialności za własne wybory.


INTEGRACJA SENSORYCZNA na zajęciach terapeutycznych z integracji sensorycznej prowadzonych przez panią Barbarę Sikorę dzieci uczestniczą najczęściej w zabawach o charakterze ruchowym tak, aby wspomóc procesy związane z uczeniem się, czy zachowaniem. U podstaw tych procesów jest: odbiór, rejestracja oraz przetwarzanie bodźców z receptorów zmysłów. Celem zajęć nie jest nauka konkretnych umiejętności lecz wspomaganie zdolności, tak aby wzrastała zdolność do uczenia się, ponieważ w terapii integracji sensorycznej chodzi o poprawę organizacji pracy mózgu poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń. Z zajęć terapeutycznych korzystają dzieci, które mają stwierdzone specyficzne trudności  i potrzebują łagodzenia zaburzeń w pracy mózgu związanej z opracowywaniem bodźców sensorycznych leżących u podstaw uczenia się, zachowania. U części dzieci ćwiczenia polegają na pracy nad postawą ciała ze względu na takie zmysły wewnętrzne jak: przedsionek i propriocepcja, które wpływają na kształtowanie się ciała małego człowieka. Ponadto ćwiczenia podczas zajęć terapeutycznych są wzbogacane takimi metodami jak: SIhand oraz sensomotoryczna terapia widzenia.


ELEMENTY RYTMIKI prowadzone przez p. Katarzyne Dotkę.  Są to zajęcia, na których dzieci poznają proste kroki, przez co uczą się orientacji w przestrzeni, estetyki ruchu oraz poczucia rytmu, poprawiają swoją koordynację, koncentrację oraz pamięć.Zajęcia pozwalają dzieciom odkrywać tajemnice muzyki poprzez śpiew, słuchanie muzyki, taniec, czy grę na instrumentach. Wspomagają rozwój dzieci w sferze psychicznej i fizycznej oraz zachęcają do kreatywnej twórczości.

EDUKACJA MEDIALNA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO- prowadzone przez p. Weronikę Nowak. Media i multimedia cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych. Z tego powodu rośnie konieczność przygotowania dzieci do odpowiedniego korzystania z mediów. Wychowanie medialne realizowane już na poziomie przedszkola jest szansą na przygotowanie dzieci do krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz sprawnego posługiwania się mediami jako narzędziami rozwoju poznawczego. Skuteczność prowadzonej już od najmłodszych lat edukacji medialnej zależy przede wszystkim od współpracy rodziców i nauczycieli, którzy stopniowo wprowadzać będą dziecko w zdominowany świat mediów. Podczas zajęć z edukacji medialnej i cyberbezpieczeństwa dzieci poznają podstawowe media, dowiedzą się jak być bezpiecznym w sieci, dlaczego nie mogą korzystać całymi dniami z urządzeń elektronicznych, a także nauczą się odróżniać fikcję od rzeczywistości.

„Mały Europejczyk” zajęcia prowadzone są przez wychowawców poszczególnych grup raz w miesiącu. Dzieci poznają kulturę innych krajów, zapoznają się z ich właściwościami geograficznymi, hymnami narodowymi oraz podstawowymi zwrotami w języku omawianego kraju. Zajęcia wzbogacone są tematyczną pracą plastyczną, konkursem lub zabawą.


„Mały Kuchcik” zajęcia prowadzone są przez wychowawców poszczególnych grup raz w miesiącu. Dzieci samodzielnie przygotowują różnego rodzaju potrawy, wypieki, przekąski dbając jednocześnie o higienę i bezpieczeństwo, a następnie mają okazje skosztować swoich posiłków.

28877